Guía de literatura infantil e xuvenil para a igualdade II (2020)

Autoría

Pilar Sampedro Martínez (Coord.)
Leonor Mazaira Garro
Mª Isabel Serantes Gómez
Mª Dolores Tobío Iglesias
María Canosa Blanco

Edita
Xunta de Galicia
Consellería de Emprego e Igualdade
Secretaría Xeral de Igualdade

Instituciones
Xunta de Galicia
Consellería de Emprego e Igualdade
Secretaría Xeral de Igualdade

Páginas
288

Lengua original
Gallego

Idiomas Disponibles:
  • Gallego

Traducción disponible:

Sinopsis:

Guía de Literatura Infantil e Xuvenil para Igualdade non só selecciona os libros máis axeitados para o alumnado senón que ademais facilita o traballo do profesorado e das familias mediante unha serie de documentación de cada un dos libros dos que se recolle: a ficha bibliográfica, resumo do argumento, eixes coeducativos e non discriminatorios que amosan as temáticas relacionadas coa igualdade, propostas de traballo concretas pensadas en relación ao apartado anterior e que tentan fomentar a reflexión sobre os roles e estereotipos de xénero, respecto pola diferenza, a situación en momentos históricos concretos, a importancia de determinadas mulleres na historia e outras obras relacionadas con ese libro, para continuar afondando nos valores, nos temas e nos motivos que nel se presentan.

Esta Guía de Literatura Infantil e Xuvenil para Igualdade no sólo selecciona los libros más adecuados para el alumnado, sino que además facilita el trabajo del profesorado y de las familias mediante una serie de documentación vinculada a cada uno de los libros que se recogen: la ficha bibliográfica, resumen del argumento, ejes coeducativos y no discriminatorios que muestran las temáticas relacionadas con la igualdad, propuestas de trabajo concretas pensadas en relación al apartado anterior y que tratan de fomentar la reflexión sobre los roles y estereotipos de género, respeto por la diferencia, la situación en momentos históricos concretos, la importancia de determinadas mujeres en la historia y otros motivos que se presentan.
Se trata de un recurso disponible en acceso abierto en el enlace que hacemos constar.

Links