Media Education – News Media Finland

Julkaisija
Uutismedian liitto

Yhteisöt/järjestöt
Uutismedian liitto

Alkuperäiskieli
Suomi

Saatavilla olevat kielet:
  • Suomi

Käännökset:

Tiivistelmä:

Uutismedian liiton mediakasvatus -sivustolta löytyy liiton tuottamia materiaaleja journalismikasvatukseen ja kriittisen medialukutaidon tukemiseen. Mediakasvatukselliset oppimateriaalit on selkeästi ryhmitelty opetuksen eri asteiden mukaan, ja ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Varsinaisten materiaalien lisäksi sivustolta löytää oppituntivinkkejä ja medialukudiplomi. Oppimateriaalit korostavat luotettavan mediasisällön ja kriittisen ajattelun merkitystä.

Linkki
FI