KuTiMat-HANKE (2021)

Tekijät

Opettajan opas kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen

Julkaisija
Eija Laasonen-Tervaoja
Katri Jokikokko
Johanna Stevenson

Yhteisöt/järjestöt
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Opetushallitus
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto

Sivumäärä
126

Alkuperäiskieli
Suomi

Saatavilla olevat kielet:
  • Suomi

Käännökset:

Tiivistelmä:

KuTiMat on Opetushallituksen rahoittama kulttuuritietoisen opettajuuden, koulukulttuurin sekä opettajankoulutuksen edistämishanke vuodelta 2019–2020. Kesäkuussa 2021 viimeksi päivitetty sivusto sisältää materiaalia, oppaita ja työkaluja opettajille liittyen kulttuuriseen moninaisuuteen. Sivusto tarjoaa teoriataustaa tukemaan opettajia lasten ja nuorten katsomustietoisuudesta kouluympäristössä, kielitietoisuudesta opetuksen näkökulmasta sekä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta koulukulttuurissa. Sivusto tarjoaa myös analyysi- ja reflektiotyökaluja opettajien tueksi moninaisuuteen liittyvän oppimateriaalin laadun arviointiin, sekä oman ajattelun ja toiminnan arviointiin ja kehittämiseen kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi sivustolta löytyvät KuTiMat-hankkeessa laaditut materiaalit monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, tuntisuunnitelmiin, opettajille suunnattuihin harjoituksiin, katsomustietoiseen ohjaamiseen sekä monikatsomuksellisiin juhliin. KuTiMat-hankkeessa tuotettuja materiaaleja on käännetty eri kielelle. Opettajan opas kulttuurisen moninaisuuden huomioimiseen perusopetuksessa on luettavissa suomeksi ja ruotsiksi. Tutkimusperustainen analyysityökalu opetusmateriaalien arviointiin sekä kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvien arvojen, uskomuksien ja toimintatapojen pohtimiseen ohjaava reflektiotyökalu löytyvät suomen, ruotsin, pohjoissaamen, koltansaamen sekä inarinsaamen kielillä.

Linkki